about

เกี่ยวกับคลองคอดกระ

แม้ว่าความคิดเก่ียวกับการขุดคลองกระจะเริ่มข้ึนในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 200 ปี
ตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น แต่รัฐบาลไทยหลายสมัยจนถึงปัจจุบัน ต่างลังเลหรือเพิกเฉยต่อโครงการขุดคลองกระเสมอมา คลองกระมีความสำคัญอย่างใหญ่หลวงต่อการเดินเรือในภาคพื้น เอเชียแปซิฟิค และเส้นทางการเดินเรือของโลก

Read More

ประวัติของคลองคอดกระ

ความคิดในเรื่องของการขุดคลอง เพื่อเชื่อมสองฝั่งทะเลของไทย ระหว่างฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทย มีมานานกว่า 300 ปี โดยวัตถุประสงค์หลักของการขุดคลอง คือต้องการ ย่นระยะทาง ของการเดินเรือของทั้งสองฝั่งทะเล ด้วยกาลเวลาผ่านไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย ทำให้เหตุ และผล ของการพิจารณา แนวคลองต่างๆ ที่จะขุดมีความเหมาะสมกับสถานการต่างๆดังกล่าวก็จำต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย จนกว่าจะได้มีการขุดไปแล้ว ข้อยุติในเรื่องนี้ก็จะหมดไป

Read More
history

เส้นทางของคลอง

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) ได้เสนอให้ศึกษาสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) ผ่านบนเส้นทาง 3A คือเส้นทางระหว่างกระบี่และสุราษฎร์ธานี และมีการสร้างถนนเชื่อมเรียบร้อยแล้ว ในรูปของสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) แต่ยังไม่มีการลงทุนสร้างท่อน้ำมันเชื่อมระหว่างสองฝั่งทะเล

ข้อกังวลเรื่องความมั่นคง

การแบ่งแยกดินแดนเป็นปัญหาทางการเมือง ไม่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกทางกายภาพเสมอไป ประเทศหลายประเทศมีลักษณะภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะ เช่น อินโดนีเซีย และ ฟิลิปินส์ ซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะหลายพันเกาะ แต่นานาชาติต่างถือว่าเป็นประเทศเดียวกัน การขุดคลองไม่ถือว่าเป็นการแบ่งแยกประเทศ หรือทำให้ประเทศสูญเสียอำนาจอธิปไตย

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

อาจจะกล่าวได้ว่าการพัฒนาประเทศไทยตลอด 50 ปีที่ผ่านมาประสบกับความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 (1961) จนถึงปัจจุบัน รวมแล้ว 11 ฉบับ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว้

NEWS & UPDATE

 • 2698674

  The Kra-Thai Canal a mega-project that will enhance the world maritime logistics system.

  If we look at the world map from the North Pole, we will see that the Earth consists of 4 major choke-points for maritime transportation they are: the Bering Straits, the Panama Canal, the Suez Canal and the Straits of Malacca. Among all the choke-points,......

 • 2698634

  A shortcut to convenience and cash

  Pakdee Tanapura, head of the Thai Canal study team at the Thai-Chinese Culture and Economy Association, argued that because of current congestion in the Malacca Strait, the Thai Canal would provide another channel for ships. Shipping times between the South China Sea and the Andaman......

 • There are obvious advantages to a canal across the South from the Andaman Sea to the Gulf (red line), just as there also are real and potential drawbacks.

  Kra phoenix rises again

  There are obvious advantages to a canal across the South from the Andaman Sea to the Gulf (red line), just as there also are real and potential drawbacks....

 • FILE PHOTO: A bird's-eye view of ships along the coast in Singapore July 9, 2017. REUTERS/Jorge Silva/File Photo

  Govt starts review of Kra canal

  The government says it is reviewing the controversial Kra Canal project that would connect the Gulf of Thailand to the Andaman Sea across southern Thailand, significantly shortcutting the marine route between the two water bodies. Government spokesman Sansern Kaewkamnerd said yesterday the government is dealing......

 • Thailand-Kra-Canal-Wikimedia-Commons-copy-960x576

  A man, a plan, a canal…Thailand?

  General Saiyud Kerdphol, the military engineer of Thailand’s winning Cold War-era anticommunism campaign, believes now is the time to build the Kra canal – a long-envisioned channel through the country’s southern isthmus that would connect the Indian and Pacific Oceans and dramatically shorten East-West shipping......

 • 1515474739_1-org

  Update and future plans for Thailand’s Kra isthmus project

  Present at the special dinner event to provide their expert knowledge and opinions will be Gen Pongthep Thesprateep, Chairman of Thai Canal Association, and Pakdee Tanapura, Board Member and International Director of Thai Canal Association. With a long history of Kra Canal studies and agreements,......